ที่อยู่กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าไทย (TEEJ)

c/o สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) (EEAAT)

ห้อง 409, ตึก F, 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์

แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก

กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์: +662-988-3655 ต่อ 2216 โทรสาร: +662-988-4026

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.